نوجوان و جوان

نگذاريد تنها بماند

راهنماي والدين براي دوست يابي نوجوانان

تنها

دوسـت براي نوجوان ازاهميت زيادي برخوردار است. وقتي نوجوان ناراحت است ومشکلي دارد ‌دوستانش از او حمايت مي‌کنند. اگرچه دوست در سراسرزندگي انسان نقش مهمي دارد اما دردوران نوجواني اين نقش پررنگ‌تر مي‌شود، زيرا نوجوان دوست دارد دراوقات فراغت مدت بيشتري را دور از خانواده درکنار دوستان خود سپري کند. در ضمن نياز نوجوان به حمايت اجتماعي دراين سن بيشتر است.

 

زيرا از يک طرف به دليل تغييرات جسمي و عاطفي، نوجوان احساس ناامني مي کند و حمايت دوستان براي او مهم است واز طرف ديـگـــردوســتـــان نـــوجـــوان، اورا در يـــادگـيــري مهارت‌هاي اجتماعي وارتباطي کمک مي‌کنند. خوب است کـه نوجوان با کساني که با او مـتـفـاوت هـسـتـند دوست شود.

وقتي او با شخصيت‌هاي جديد ارتباط برقرارکند، افق‌هاي ديد او وسيع ترمي‌شود، ديدگاه‌هاي جديدي يافته و با ديگران بهتر ارتباط برقرارمي‌کند.

 

دیجی کالا دیجی کالا

نوجوان براي دوست يابي تمايل زيادي دارد وبراي هماهنگ کردن خود با ديگران بسيار مشتاقانه عمل مي‌کند . دوستي نوجوان براي والدين نگران کننده است،‌زيرا مي‌ترسند که فرزندان تحت تاثير رفتارهاي بد آنها قرار گيرند. والدين بايد به صورت غيرمستقيم بردوستان نوجوان خود نظارت داشته باشند. زيرا اين دوستان گاهي باعث مي‌گردند تا نوجوان با مشکلا‌ت زيادي روبه رو شود. بهترين روش براي قضاوت کردن درمورد دوستان نوجوان ، ‌شناخت کامل آنها مي‌باشد. براي شناخت بيشتر آنها ،‌ راحت‌ترين کار اين است که تشخيص دهيد آيا ‌آنها تاثيرات منفي و ناخوشايندي روي نوجوان دارند يا خير؟ براي ازبين بردن نگـراني خـود از جانب دوستان نوجوان خود مي‌توانيد کارهاي زير را انجام دهيد:

 

الف) دوستان  فرزندخود را بشناسيد

با دوستان جديد فرزند خود دوست شويد و وانمودکنيد که زندگي آنها براي شما جالب است. با ترتيب دادن مهماني، تولد و… آنها را در خانه خود گردهم جمع کنيد.

اين کار علا‌وه بر اينکه خيال شما را از بـابـت فـرزنـدتان راحت مي‌سازد، باعث مي‌شودکه دوستان او را نيز بهتر و بيشتر بشناسيد.

 

ب) داشتن برنامه صحيح براي سرگرم کردن فرزندتان

بهترين راه براي محدود کردن زماني که فرزندتان بادوستان نامطلوب مي گذراند ، ‌اين است که کارهاي ديگري براي او درنظر بگيريد. فعاليت‌هايي را ترتيب دهيدکه فرزندتان دوست دارد، مثلا‌ به او کمک کنيدکه وارد يک تيم فوتبال شده ويا نام او را در يک کلا‌س هنري بنويسيد . خلا‌صه اينکه او را درگير برنامه‌هايي کنيد که دراجتماع فعالترباشد.

 

ج) والدين او را ببينيد

سعي کنيد مادر و پدر دوستان فرزندتان را بشناسيد. ملا‌قات شخصي بهتراست،‌اما اگراين کارمشکل است ‌مي‌توانيد تلفني با آنان ارتباط برقرارکنيد. با آنها دوستانه و بي غرضانه صحبت کنيد واصل کلا‌م را اينگونه عنوان کنيد: بچه‌هاي ما وقت زيادي را با هم صرف مي‌کنند. بنابراين مي خواستم خودم را معرفي کرده و قوانيني را که براي فرزندم دارم براي شما بگويم.

 

د) او را زير نظر داشته باشيد

وقتي فرزندتان با دوستان بد رفت و آمدمي کند حواستان کاملا‌ به او باشد. مثلا‌ اگر تغييررفتاري ، ‌نمرات پايين،‌ رفتار خشن ،‌حالت هاي غيرمعمول و… دارد بدانيد که دوستان بد، تاثير خود را روي او گذاشته‌اند شما بايد هرکاري که مي‌توانيد انجام دهيد تا ارتباط او با آنان قطع شود. اگرلا‌زم است از معلم‌هايش،‌ مشاور مدرسه يا يک پزشک روانشناس کمک بگيريد.

 

هـ) قوانين خود را براي فرزندتان بازگو کنيد

براي جلوگيري از نفوذ همسالا‌ن بد در او، براي او قوانين مشخصي در نظر بگيريد و اطمينان حاصل کنيد که به همه آنها واقف است. اين قوانين را طوري ترتيب ندهيدکه درمخالفت مستقيم با دوستان باشد. بلکه آن را بازنگري قوانين خانوادگي جلوه دهيد و او را ازعواقب تخلف ازاين قوانين مطلع کنيد. همانگونه که بيان شد نوجواني يکي از مراحل حساس زندگي است. والدين با کمک به نوجوان خود درزمينه گزينش دوست مي توانند به نوجوان درگذر ازاين مرحله به مراحل بعدي و درکل زندگي اورا کمک نمايند. دوست هرکس،‌نشان دهنده هويت وموقعيت خاص او درزندگي است ، تا آنجا که گفته مي‌شود: <بگو با که دوستي تا بگويم کيستي> براي حفظ و تعميق هويتي راستين، گزينش يک دوست مناسب ضروري است.

قرآن کريم نيز دوست خوب را بهترين ياريگرانسان دررسيدن به اوج سعادت دانسته و درمقابل، دوست بد را مهمترين عامل ناکامي و فرو غلتيدن درشوره زار شقاوت معرفي کرده است.

 

منبع: نداي مشاور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن